Info središče
Novice
Prospekti
Certifikati
V pripravi...
|     O podjetju     |     Energetska oprema     |     Razsvetljava     |     Učinkovita raba energije     |
© 2012 Tehmar vse pravice pridržane. Tehmar d.o.o., Zagrebška cesta 100, SI-2000 Maribor, T 02/450 15 00,  E prodaja@tehmar.si
Junij 2018 Zaključen projekt prenove JR v občini Slovenska Bistrica Do konca leta 2017 je bil zaključen projekt "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Slovenska Bistrica", ki je bil začet leta 2009 in se je izvajal v dveh fazah. V tem obdobju smo zamenjali skupno 2.217 obstoječih svetilk, ki niso več ustrezale "Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja", z ustreznimi, sodobnimi in varčnejšimi klasičnimi ter LED svetilkami. Hkrati je bila v prižigališčih dograjena časovna regulacija osvetljevanja in v nekatere od teh tudi redukcija osvetljenosti. Posledično se je zaradi teh ukrepov izboljšala osvetljenost ter zmanjšala celotna priključna moč javne razsvetljave iz prejšnjih 312 kW na 168 kW. S tem je bil dosežen velik prihranek pri stroških električne energije za javno razsvetljavo ter bistveno zmanjšanje stroškov za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. 2.1.2016 Nove TELUX T8 LED sijalke v Gorenju Podjetje Tehmar d.o.o. sledi najnovejšim trendom v notranji in zunanji razsvetljavi. Zato smo uvedli novo linijo T8 LED sijalk pod blagovno znamko TELUX. Z njimi opremljamo nova oz. prenovljena skladišča v Gorenju d.d.. LED sijalke se ponašajo z izjemnimi tehničnimi karateristikami in dolgo življensko dobo. 18.2.2014 Uporaba TELUX FLUO varčnih sijalk se povečuje Podjetje Tehmar d.o.o. ponuja na slovenskem tržišču energijsko učinkovite fluorescentne sijalke TELUX FLUO že od leta 2009. V obdobju 2010 do 2013 smo dobavili veliko število sijalk standardnih dolžin 600, 1.200 in 1.500 mm, ki jih redno uporablja več kot 50 zadovoljnih kupcev in z njimi varčuje pri porabi električne energije. Kupci varčnih TELUX FLUO sijalk so tako iz gospodarskega, kakor tudi iz javnega sektorja. Področja uporabe so zelo široka, kot na primer: proizvodni prostori, delavnice in skladišča, poslovni in trgovski prostori, občine, šole, bolnišnice, kulturne ustanove, parkirne hiše, servisi ... Bistvene prednosti TELUX FLUO sijalk v primerjavi s klasičnimi fluo cevmi so  manjša poraba električne energije (več kot 40%) ter boljši svetlobni izkoristek. 1.7.2013 Zaključek projekta prenove razsvetljave podjetja AVTO ŠERBINEK d.o.o. Pri podjetju AVTO ŠERBINEK d.o.o. so se v letu 2012 odločili za posodobitev razsvetljave z namenom doseganja boljših delovnih pogojev ter zmanjšanja stroškov za električno energijo. Za izvedbo projekta so izbrali strokovnjake podjetja TEHMAR d.o.o., ki so pripravili projekt za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev podjetja ENERGIJA PLUS d.o.o. za sofinanciranje prenove. Po podpisani pogodbi so strokovnjaki podjetja TEHMAR d.o.o. v skladu s svojim programom OPTIMEL izvedli prenovo celotne notranje in zunanje razsvetljave v podjetju AVTO ŠERBINEK d.o.o.  Izvedba projekta je uspešno zaključena aprila 2013 ter finančno realizirana v maju in juniju 2013. Pred izvedbo prenove in po prenovi so izvedene tedenske meritve osvetljenosti in porabe električne energije. Doseženi so naslednji učinki prenove: 10% izboljšana osvetljenost prostorov, 40% zmanjšana poraba električne energije pri notranji razsvetljavi, 70% zmanjšana poraba električne energije pri zunanji razsvetljavi. Nadaljnji varčevalni učinki bodo doseženi z bistveno zmanjšanimi stroški vzdrževanja vgrajene opreme. Ker v podjetju AVTO ŠERBINEK d.o.o. stremijo k nadaljnjim ukrepom na področju učinkovite rabe električne energije, so sklenili  s podjetjem TEHMAR d.o.o.  pogodbo o enoletnem monitoringu porabe električne energije ter izvedbi analize in svetovanja o novih možnostih optimiranja rabe električne energije. 30.11.2012 Načrt prenove in kataster JR občine Šentilj V skladu z zahtevami Uredbe o svetlobnem onesnaževanju in v želji po večji energetski učinkovitosti javne razsvetljave so se tudi v občini Šentilj odločili, da začnejo postopek prenove Javne razsvetljave. Občina Šentilj se je odločila, da postopek prenove javne razsvetljave pelje po več fazah. V letošnjem letu je začela s prvo fazo, v kateri so sodelovali tudi strokovnjaki projekta OPTIMEL. Za začetek  so izdelali kataster javne razsvetljave, v katerem so detajlno popisali in posneli vse svetilke in prižigališča. Iz podatkov, pridobljenih za izdelavo katastra, iz katerih so razvidni tipi svetilk, moč svetilk in starost le teh, so strokovnjaki projekta OPTIMEL izdelali načrt prenove javne razsvetljave. Cilj načrta prenove je, da odgovornim na občini sporoči sedanje stanje na področju javne razsvetljave in predlaga možne načine prenove z namenom uskladitve razsvetljave z "Uredbo o svetlobnem onesnaževanju" in po drugi strani znižanje porabe električne energije za javno razsvetljavo. Potencial varčevanja pri porabi električne energije za javno razsvetljavo v občini Šentilj je velik, saj bi z ustrezno sanacijo lahko privarčevali do 50% energije. Strokovni team OPTIMEL 23.10.2012 Tudi v šoli Dobrepolje varčujemo Na podlagi predstavitve projekta Optimel odgovornim na občini Dobrepolje je ekipa strokovnjakov projekta Optimel izvedla ogled notranje razsvetljave na šoli Dobrepolje. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da bi z implementacijo rešitev projekta Optimel učencem šole Dobrepolje zagotovili bistveno boljše pogoje za učenje in obenem znižali porabo električne energije za razsvetljavo. Vodstvo občine in šole sta se odločili, da se izvede prenova razsvetljave v učilnicah Kemija in Angleščina. Na podlagi strokovnih izračunov osvetlitve v programu Dialux se je pripravila tehnična rešitev, ki je: izboljšala osvetljenost učilnice za 25% zmanjšala porabo el. energije za osvetljenost za 40% in bistveno zmanjšala stroške vzdrževanja. Slika pred izvedbo: Slika po izvedbi:                                            16. - 17.4.2012 Optimel na sejmu Light&Building v Frankfurtu 16. in 17. aprila se je ekipa projekta Optimel udeležila sejma Light@Building v Frankfurtu. Na sejmu so naši strokovnjaki iskali nove rešitve, s katerimi bodo Slovenskemu gospodarstvu pomagali v boju zoper stroške za električno enegijo in mu pomagali, da bo še konkurenčnejše. Na sliki spodaj: Davorin Korpar in Jože Cigüt ob polnilni postaji za avtomobile na električni pogon. 8.3.2012 Upravljanje z energijo ISO 50001 Dne 8.3 se je naš tehnični vodja Jožef Cigüt udeležil seminarja v organizaciji Bureau Veritas z naslovom SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMOV UPRAVLJANJA Z ENERGIJO ISO 50001. Namen seminarja je bil udeležence izobraziti z znanji, potrebnimi za: razumevanje strukture in zahtev standarda ISO 50001, razumevanje energetske problematike, sposobnosti planiranja in sodelovanja pri presoji sistema upravljanja z energijo, sposobnosti planirati ciljno spremljanje rabe energije, sposobnosti pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu. Vsebina seminarja je ponudila odgovore na vprašanji, zakaj potrebujemo energetske presoje in kaj je sistem upravljanja z energijo. Seznanili smo se s področjem pomoči energetske presoje pri energetski politiki in planiranju ter področjem delovanja sistemov upravljanja z energijo, njihovim preverjanjem in popravljanjem in sledenjem tem ukrepom. Vsebina seminarja je bila namenjena bodočim presojevalcem sistema z energijo, energetskim managerjem in vsem, ki želijo biti del uspešnega in učinkovitega sistema upravljanja z energijo. 29.2.2012 Optimel zmanjšuje ogljični odtis Ekipa strokovnjakov projekta OPTIMEL se je udeležila posveta o ogljičnem odtisu in energetski učinkovitosti. Z udeležbo na posvetovanju smo dobili potrditev, da je projekt OPTIMEL odgovor na izzive današnjega časa, saj je energetsko učinkovit, hkrati pa odgovarja na izziv o zmanjšanju ogljičnega odtisa oz. zmanjšuje izpuste CO2 v naravo. Organizacije so v zadnjih letih prisiljene zmanjševati stroške poslovanja. Poleg tega splošen trend narekuje, da so organizacije vedno bolj okolju prijazne ter da spoštujejo načela trajnostnega razvoja. Najboljša rešitev je seveda zadostiti obema zahtevama in pravi odgovor je učinkovito okoljsko in energetsko upravljanje, ki znižuje stroške vašega poslovanja in prispeva k varovanju okolja. Z izdelavo natančnega in preverljivega ogljičnega odtisa (carbon footprint), ki temelji na analizi procesov in podatkov, lahko vaša organizacija tako pridobi z znižanjem emisij in porabe surovin ter stroškov poslovanja. Raba energija bo učinkovita, če bo pristop celosten. Pri tem je treba upoštevati organizacijo dela, toplotno in električno energijo, porabo vode… Zaznati je potrebno priložnosti in vedeti, kje začeti. Projekt Optimel razpolaga s potrebnimi znanji in vam svetuje celostno, tako pri zniževanju stroškov kot tudi pri zniževanju izpustov CO2. Povzeto po: Bureau Veritas
Novice