|     O podjetju     |     Energetska oprema     |     Razsvetljava     |     Učinkovita raba energije     |
© 2012 Tehmar vse pravice pridržane. Tehmar d.o.o., Zagrebška cesta 100, SI-2000 Maribor, T 02/450 15 00,  E prodaja@tehmar.si
Predstavitev in vizija 1. Razvoj podjetja Začetki podjetja TEHMAR d.o.o. segajo v leto 1990, ko je bila z zasebnim kapitalom v vrednosti 100.000 DEM ustanovljena T T Tehnika, trgovina d.o.o. Leta 1995 ustanovljena družba TEHMAR d.o.o je takrat prevzela dejavnosti na področju elektroenergetike od podjetja T T d.o.o. V letu 2004 je TEHMAR d.o.o. prevzel tudi dejavnosti na področju razsvetljave od podjetja TELUX d.o.o. 2. Splošni podatki Sedež podjetja TEHMAR d.o.o. je v Mariboru, na Zagrebški cesti 100 v proizvodno - poslovnih prostorih v skupni izmeri 500 m2. Osnovni kapital  podjetja znaša 131.447 EUR. Podjetje zaposluje strokovnjake s področja tehničnih ved in trženja. Večina zaposlenih ima visoko ali višjo izobrazbo ter so specialisti z večletnimi izkušnjami na raznih področjih elektro-energetike in razsvetljave. Direktor podjetja TEHMAR d.o.o. je Moma Stojković, univ.dipl.inž.el. 3. Vizija Zaposleni v podjetju opravljamo svoje poslanstvo kot specialisti na naslednjih področjih elektro-energetike: SN elektro-energetska oprema Razsvetljava URE - učinkovita raba energije Strokovnjaki v okviru lastnega registriranega RAZVOJNEGA INŠTITUTA T T s svojim znanjem in izkušnjami, ob pomoči uporabnikov in priznanih proizvajalcev ter domačih in tujih inštitutov, razvijajo inovativne sisteme na področju URE, elektro-energetike in razsvetljave ter elemente teh sistemov z lastnimi rešitvami in prilagoditvami za posebnosti slovenskega trga in nekaterih tujih trgov. Podjetje je s svojimi zaposlenimi aktiven član mednarodne organizacije za električna omrežja "Sloko CIGRE-CIRED", Elektrotehničnega društva Slovenije, Slovenskega društva za razsvetljavo in Inženirske zbornice Slovenije. V podjetju tržimo lastne proizvode in proizvode drugih proizvajalcev s področja elektrotehnike v obliki inženiringa in veleprodaje.
Predstavitev podjetja
Novice