|     O podjetju     |     Energetska oprema     |     Razsvetljava     |     Učinkovita raba energije     |
© 2012 Tehmar vse pravice pridržane. Tehmar d.o.o., Zagrebška cesta 100, SI-2000 Maribor, T 02/450 15 00,  E prodaja@tehmar.si
Dejavnosti 1. Svetovanje V okviru projekta OPTIMEL - optimiranje rabe električne energije svetujemo porabnikom električne energije na področju URE - učinkovite rabe energije. Posebej smo specializirani za področja uporabe kot so industrijski objekti, poslovno-trgovski objekti, javne ustanove in javna razsvetljava. 2. Razvoj Strokovnjaki RAZVOJNEGA INŠTITUTA TT v sodelovanju z različnimi inštituti, labo-ratoriji in priznanimi proizvajalci, kooperanti, strokovnimi združenji, državnimi institucijami ter uporabniki raziskujemo in razvijamo  sisteme, elemente sistemov in izdelke na področjih URE, elektro-energetike in razsvetljave. 3. Proizvodnja V dolgoročnem poslovnem sodelovanju z domačimi in tujimi kooperanti ter v lastni delavnici proizvajamo izdelke na naslednjih področjih: Elektroenergetika o Izdelava NN in SN aparatov in naprav o Montaža in sestava izdelkov v delavnici po posebnih naročilih Razsvetljava o Izdelava svetilk za zunanjo in notranjo montažo s svetlečimi diodami (LED) o Izdelava figur in motivov dekorativne razsvetljave 4. Inženiring Inženiring dejavnost v okviru podjetja lahko združuje vse ali nekatere od naslednjih dejavnosti: Pripravljalna dela za investicije Izdelava investicijskih študij in elaboratov Pridobitev različnih soglasij in dovoljenj Projektiranje Gradbena in elektromontažna dela Dobava materiala in opreme Meritve in izdelava merilnih protokolov Izročitev objekta Servisiranje vgrajene opreme v garancijski dobi Vzdrževanje in servisiranje vgrajene opreme izven garancijske dobe Področja, na katerih izvajamo zgoraj omenjene dejavnosti inženiringa so naslednja: URE o Optimiranje rabe električne energije Elektroenergetika o Vodenje in avtomatizacija SN električnega omrežja (sistem DKS) Razsvetljava o Zunanja in javna razsvetljava o Sistemi dekorativne razsvetljave za interiere in eksteriere 5. Trgovina Iz lastne zaloge na skladišču ponujamo in dobavljamo opremo in material na naslednjih področjih: A) Veleprodaja materiala in opreme za elektroenergetiko Transformatorske postaje o Energetski transformatorji SN/NN o SN stikalne naprave v zračni in SF6 izvedbi o NN stikalne naprave Aparati in naprave o SN ločilniki in ločilna stikala za zunanjo montažo (lastna proizvodnja) o SN podnožja varovalk za zunanjo montažo (lastna proizvodnja) o SN odklopniki za zunanjo montažo o SN ločilniki, ločilna stikala in odklopniki za notranjo montažo o Ročni in elektromotorni pogoni (lastna proizvodnja) o SN odvodniki prenapetosti (lastna proizvodnja) Podpore in pribor za nadzemne vode o Betonski stebri o Leseni impregnirani drogovi o Drogovniki in betonske klešče o Opornice, obesna in spončna oprema o  Vijačni in ozemljilni materiali Izolatorji o Keramični izolatorji o Keramični izolatorji z nihajno vzmetno sponko o Stekleni izolatorji o Kompozitni silikonski izolatorji Polizolirani vodniki B) Veleprodaja materiala in opreme za razsvetljavo Sijalke: o Energijsko učinkovite fluo sijalke o Visokotlačne natrijeve sijalke o Metal halogene sijalke Svetilke za zunanjo razsvetljavo: o Svetilke za osvetlitev cest, ulic in ostalih prometnic o Svetilke za osvetlitev športnih igrišč,  odprtih prostorov in parkov Dekorativna razsvetljava: o Svetlobne cevi za dekoracijo o Izdelki za posebne svetlobne efekte  (verige, zavese, i.dr.) o Svetlobne figure in napisi
Predstavitev podjetja
Novice